Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.jblgreece.gr  την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E.

Καλώς ήρθατε στο www.jblgreece.gr,  το ηλεκτρονικό κατάστημα της JBL Greece & Cyprus ,την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E.

Οι παρόντες Όροι χρήσης ισχύουν για την τοποθεσία web του JBL Greece & Cyprus την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E. (https://www.jblgreece.gr/). Με την πρόσβαση στην τοποθεσία web συμφωνείτε και αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους. Σε περίπτωση που δεν κατανοείτε ή δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε από τους όρους που περιέχονται στο παρόν, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας web.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η JBL Greece & Cyprus (Επίσημοι Διανομείς:WaveMotion A.E.), διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους παρόντες Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Είστε υπεύθυνοι για τον τακτικό έλεγχο οποιασδήποτε αλλαγής στους παρόντες Όρους χρήσης. Η συνέχιση της χρήσης της παρούσας τοποθεσίας web μετά την εισαγωγή οποιωνδήποτε τέτοιων αλλαγών θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Τηλεφωνικά: (+30) 210 9244505

Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email):

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: στo [email protected]

Ώρες λειτουργίας:

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-18:00 (εκτός αργιών )

Επιπλέον:

Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

“WaveMotion ΑΕ”

Έδρα: Καλλισθένους 35, Αθήνα, 118 51
Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 210 9244505
ΑΦΜ:801275070, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η JBL Greece (Επίσημοι Διανομείς: WaveMotion A.E.) διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.jblgreece.gr (στο εξής: η Ιστοσελίδα),την ευθύνη λειτουργίας της οποίας έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E.,   ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα (στο εξής: ο Πελάτης). Η JBL Greece (Επίσημοι Διανομείς: WaveMotion A.E.) δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.

ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Στο www.jblgreece.gr , την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E., θα βρείτε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται, προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε τελικούς καταναλωτές, χρήστες ή επιχειρήσεις. Η πώληση για εμπορικούς σκοπούς των προϊόντων δεν επιτρέπεται. Η JBL Greece (Επίσημοι Διανομείς: WaveMotion A.E.) επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου ρητώς και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς που δημιουργούν την εντύπωση, ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορική προώθηση των προϊόντων.

Επίσης θα βρείτε διάφορα υλικά, εξαρτήματα και ανταλλακτικά τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία τόσο για την σωστή επιλογή του κατάλληλου υλικού, όσο και για την εγκατάστασή τους. Αυτά τα προϊόντα δεν θα πρέπει να τα αγοράζετε εφόσον δεν διαθέτετε την απαραίτητη τεχνογνωσία. Για τη σωστή επιλογή τους καθώς και για τις δυνατότητες εγκατάστασης ή παραμετροποίησης παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ακριβείς. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της JBL Greece (Επίσημοι Διανομείς: WaveMotion A.E.) ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.

Ο χρήστης-πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα και το www.jblgreece.gr, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E.,  δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής του Πελάτη – χρήστη, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ επιλεγόμενων από τον ίδιο προϊόντων – λογισμικών – υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η JBL Greece (Επίσημοι Διανομείς: WaveMotion A.E.) ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Η JBL Greece (Επίσημοι Διανομείς: WaveMotion A.E.) αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του www.jblgreece.gr, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E., συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του www.jblgreece.gr, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E.

Το www.jblgreece.gr ,την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E., περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Η JBL Greece (Επίσημοι Διανομείς: WaveMotion A.E.) αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο όλων των εξωτερικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, video) που παρατίθενται στο www.jblgreece.gr,την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E., και τις από αυτά αντλούμενες πληροφορίες – παρουσιάσεις τρίτων σχετικά με τα προϊόντα. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα (site) τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η JBL Greece (Επίσημοι Διανομείς: WaveMotion A.E.) εγκρίνει, υιοθετεί ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων και τις παρεχόμενες σε αυτές πληροφορίες, και η πρόσβαση σε αυτές γίνεται με δική σας ευθύνη.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Ή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η καταχώρηση παραγγελίας δε συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος.

Σε περιπτώσεις χαμηλού ύψους αποθέματος, το www.jblgreece.gr,την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E., διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με την ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Η JBL Greece (Επίσημοι Διανομείς: WaveMotion A.E.) αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας www.jblgreece.gr ,  την ευθύνη λειτουργίας της οποίας έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E., εκτός ρητών εξαιρέσεων.

Το περιεχόμενο του www.jblgreece.gr,την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E., αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο www.jblgreece.gr,την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E.,  μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του www.jblgreece.gr, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E.,  χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της JBL Greece (Επίσημοι Διανομείς: WaveMotion A.E.)

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (LINKS)

Δια της ιστοσελίδας www.jblgreece.gr , την ευθύνη λειτουργίας της οποίας έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E., δύναται να παρατίθενται παραπομπές σε περιεχόμενο δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων – να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, video) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών.

Η JBL Greece (Επίσημοι Διανομείς: WaveMotion A.E.) δεν τους αντιπροσωπεύει και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία παρατίθενται μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Οι ανωτέρω παραπομπές – σύνδεσμοι υπάρχουν και έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του www.jblgreece.gr, την ευθύνη λειτουργίας του οποίου έχουν οι Επίσημοι Διανομείς WaveMotion A.E., ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την JBL Greece (Επίσημοι Διανομείς: WaveMotion A.E.), η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή τραυματισμό των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
  1. Επιλέγετε από τον προϊοντικό κατάλογο ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων και τους τοποθετείτε στο καλάθι αγορών.
  2. Επιλέγετε από το καλάθι αγορών τα προϊόντα που επιθυμείτε τελικά να παραγγείλετε.
  3. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τα σχόλια της παραγγελίας.
  4. Επιθεωρείτε τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχεστε τους γενικούς όρους συναλλαγών και δίνετε την τελική εντολή παραγγελίας.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας.
Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.
Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Clear all Compare